Articol

Guvern – proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act

In urma sedintei din data de 8 august 2019, Guvernul Romaniei a aprobat sau a luat act in privinta urmatoarelor proiecte de acte normative.

„PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT – ANALIZE
1. PROIECT DE LEGE privind cautarea persoanelor disparute (Prima lectura)

2. ORDONANTA cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (Prima lectura)

3. ORDONANTA pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2019 (Prima lectura)

PROIECTE APROBATE

I. ORDONANTE

1. ORDONANTA pentru modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

2. ORDONANTA pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea platii anuale a cotizatiilor si serviciilor lingvistice pentru organizatiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol si agroalimentar

3. ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative In domeniul sanatatii, modificarea si completarea unor reglementari cu privire la programe guvernamentale nationale, precum si reglementari cu privire la masurile fiscal-bugetare

4. ORDONANTA pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

II. HOTARARI

1. HOTARARE privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear

2. HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta

3. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 494/2011 privind infiinţarea Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica – CERT-RO

4. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST S.A Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

5. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea “CONVERSMIN” S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

6. HOTARARE privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national ” Autostrada Sibiu-Pitesti”- Sectiunea 1 Sibiu – Boita

7. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautica Civila Romana” aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

8. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Nationale “Aeroporturi – Bucuresti” – S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor

9. HOTARARE pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 si a anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Fondurilor Europene

10. HOTARARE privind pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, insemnele distinctive si accesoriile care insotesc portul acesteia, durata normata de utilizare, conditiile de acordare si personalul vamal care beneficiaza de uniforma

11. HOTARARE privind actualizarea caracteristicilor tehnice si a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si transmiterea acestuia in administrarea Directiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

12. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice

13. HOTARARE privind inscrierea unor bunuri imobile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora in administrarea Administratiei Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, institutie publica aflata in subordinea Ministerului Mediului

14. HOTARARE privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, prevazute in anexa nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora catre persoanele indreptatite

15. HOTARARE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotararea Guvernului nr.534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK-S.A in numele si in contul statului

16. HOTARARE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17. HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor parti de imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, constituite din constructii si amenajari la terenuri, situate in judetele Constanta, Buzau, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timis si municipiul Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18. HOTARARE privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al statului a unor constructii si amenajari la terenuri din cadrul unor imobile aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale, situate in municipiul Bucuresti si judetul Cluj, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat in domeniul public al statului pentru transmiterea unei parti din acesta din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea MinisteruluI Transporturilor, pentru Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., si pentru modificarea anexelor nr. 4 si nr. 16 la Hotararea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20. HOTARARE pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinte din municipiul Ploiesti, judetul Prahova, construite prin Programul de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiesti, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr.152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la vanzarea acestora

21. HOTARARE privind aprobarea modelului steagului comunei Hantesti, judetul Suceava

22. HOTARARE privind aprobarea stemei orasului Bucecea, judetul Botosani

23. HOTARARE pentru definirea obligatiilor de administrare a subdomeniului Folosinta Terenurilor, Schimbarea Folosintei terenurilor si Silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbari Climatice

24. HOTARARE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu

25. HOTARARE privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru judetul Maramures

26. HOTARARE privind exercitarea, cu caracter temporar, in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Olt de catre domnul Dumitru Florin

27. HOTARARE privind rechemarea si numirea unui consul general

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de actiuni pentru implementarea Programului National de Reforma 2019 si a Recomandarilor Specifice de Tara 2019

2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea nationala si planul de actiune pentru indeplinirea conditiei favorizante privind “Planificarea actualizata pentru investitiile necesare in sectorul apei si cel al apelor uzate”, prevazuta prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

3. MEMORANDUM cu tema: Cloud-ul Guvernamental

4. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente imprumutului destinat Programului pe baza de rezultate (tip PforR) in sectorul sanitar, in valoare de 500 mil EUR, acordat Romaniei de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare; aprobarea textului negociat al Acordului de imprumut si acordarea imputernicirii de semnare a acestuia ministrului finantelor publice

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru abrogarea pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, precum si pentru modificarea pct. 5 din Anexa nr. 3 din Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor

6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare

7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind anularea unor contributii si obligatii fiscale

8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii – republicare

9. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.58 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 76 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal

12. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal”, s-a transmis prin intremediul comunicatului de presa transmis de Biroul de presa al Guvernului si publicat de Agerpres.

1180 views

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

cool good eh love2 cute confused notgood numb disgusting fail